Transplantácia vlasov

FUE Transplantácia

FUE (Follicular Unit Extration – folikulárna extrakcia jednotky) je moderná technika extrahovania jednotlivých vlasových folikulov z darcovskej časti  tela (spravidla po stranách a zadnej časti hlavy). Extrahované folikuly sa implantujú do vypadávania vlasov postihnutých oblastí. FUE je momentálne najefektívnejšia metóda transplantácie vlasov, oproti predchádzajúcim technikám ako je napríklad transplantácia technikou FUT (Follicular Unit Transplantation). Metóda FUE nenecháva žiadne výrazné jazvy, alebo akékoľvek viditeľné zmeny.

Predoperačný proces

Osobná konzultácia v klinike je veľmi dôležitá, pretože takto vieme diagnostikovať a určiť vhodné riešenie  pre nášho kandidáta čo najpresnejšie. Základným faktorom úspechu je zdravý rast vlasov a ich hustota na zadnej strane a po stranách hlavy, ktorý budú slúžiť ako darcovská oblasť. Darcovské priestory sú miesta na hlave, z ktorého sú štepy odobrerané a následne umiestnené do oblasti kde vlasy vypadli.  Ďalšími faktormi ovplyvňujúcimi kozmetický výsledok sú farba, textúra, zvlenenie vlasov a taktiež aj farba kože.

Našim cieľom je poskytnúť každému klientovi čo najvyššiu kvalitu. Zo strany klienta je preto potrebné  dodržať tieto inštrukcie:

 • Počas vyšetrenia klient vyplní krátky dotazník, ktorého cieľom je diagnostikovať zdravotný stav klienta. Následne bude klient oboznámený aké testy je potrebné predložiť pred zákrokom. (napr. ak má klient viac ako 45 rokov, je potrebné doložiť výsledky z EKG vyšetrenia, najviac 2 týždne staré pred zákrokom).
 • 14 dní pred zákrokom sa neodporúča užívať Aspirín, alebo iné protizápalové lieky (Ibuprofen, Nurofen, atd.), pretože môžu zvýšiť krvácanie pri transplantácii.
 • 14 dní pred dohodnutým zákrokom neužívajte tricyklické antidepresíva, inhibítory MAO (izokarboxazid, Marplan, fenelzín (Nardil, Nardelzine) tranylcypromín (Parnate, Sicoton), deprenyl, selegilín hydrochlorid, 5 HTP, amitriptylín, Prozac, Wellbutrin, Buropion, Buropion HCL , fluoxetín, EFFEXOR® XR, atď ..), betablokátory (propranolol, atď ..), lieky na riedenie krvi. Taktiež sa neodporúča užívať žiadne multivitamíny, vrátane vitamínu E a vitamínu B, prípadných potravinových doplnkov a bylinných produktov (Gingko, atď), pretože taktiež zvyšujú krvácanie.
 • 7 dní pred zákrokom prestante užívať Minoxidil (Regaine, Rogaine).
 • 7 dní pred plánovaným zákrokom sa vyhnite požitiu alkoholických nápojov.
 • 24 hodín pred zákrokom sa snažte pozastaviť fajčenie tabakových výrobkov, pretože fajčenie spomaľuje hojenie.
 • V deň zákroku sa osprchujte, umyte a dôkladne opláchnite vlasy, ktoré následne vysušte. Použite čistý uterák. Nenanášajte spreje, gély, alebo akékoľvek prípravky na vlasy. Ak nosíte príčesok, je potrebné ho samozrejme pred zákrokom odstrániť.
 • V deň zákroku odporúčame ľahké raňajky a nepožívať akékoľvek kofeínové nápoje
 • V deň zákroku odporúčame obliesť si košeľu, alebo iný odev, ktorý je dosť volný okolo krku, aby sa zabránilo náhodnému dotyku hlavy pri vyzliekaní a obliekaní po zákroku.

Operačný proces

 1. Príprava darcovskej oblasti
 • Najprv diagnostikujeme a navrhneme riešenie s cieľom dosiahnuť čo najprirodzenejšie vlasovú linku.
 • Skrátime vlasy v darcovskej oblasti s cieľom uľahčiť identifikáciu silných darcovských vlasových jednotiek.
 1. Vybratie a príprava vlasových folikulov
 • Akonáhle je darcovská oblasť pripravená, folikulárna extrakcia jednotiek môže začať. Počas celého procesu sú jednotlivé folikuly exktrahované v lokálnej anestéze.
 • Lokálne anestetikum vstrekneme do darcovskej oblasti pokožky hlavy. Pacient pocíti ako keby štipnutie žihadlom. Je to samozrejme znesiteľné. Následne po vpichnutí je daná area úplne znecitlivená a počas zákroku nepocituje pacient  vôbec žiadnu bolesť. Pacient je v plnom vedomí, a komunikuje s chirugom  počas celého procesu.
 • Pri extrakcii folikul sa používa mikro chirurgický nástroj, v priemere medzi 0,6 mm a 1,0 mm. Požadovaný počet vlasových folikul sa extrahuje jeden po druhom. Folikuly sú starostlivo vyberané, aby sa úplne minimalizovalo vizuálne zníženie hustoty v darcovskej oblasti.
 • Folikulárne vlasové jednotky sú usporiadané do skupín v závislosti od štruktúry folikuly  (1-4 vlasy sa bežne vyskytujú v každej folikulárnej jednotke).
 • V závislosti od typu vypadávania vlasov, optimálne umiestnenime každú  folikulárnu jednotku s cieľom dosiahnuť čo najprirodzenejšie vyzerajúci výsledok
 1. Implantácia folikulárnej jednotky
 • Po odobratí folikulárnych jednotiek nastáva process keď chirurg na základe malých rezov so špeciálnym mikro skalpelom vytvára do prijímajúcej oblasti novú vlasovú líniu, ktorá zabezpečí  prirodzený rast vlasov.
 • Folikulárne jednotky sú následne strategicky umiestnené jeden po druhom, v závislosti od počtu vlasov v každej folikule s cieľom maximalizovať prirodzenosť, hustotu a pokrytie prijímajucej oblasti. To je práve naša najsilnejšia stránka, kde sa skúsenosť a umenie chirurgov stretáva v BARBHUSH HAIR CLINIC.
 1. Hojenie a rast vlasov
 • Malé jazvyčky zanikajú po niekoľkých dňoch a sú takmer neviditeľné.
 • Tri mesiace po zákroku sa spúšťa a začnete pozorovať rast implantovaných vlasov.
 • Po šiestich mesiacoch si výraznejšie povšimnete rast transplantovaných vlasov, ktoré budú prirodzene rásť naďalej.

 

AKO DLHO TRVÁ ZÁKROK?

Dĺžka FUE procedúry sa môže odlišovať, pretože samozjremne závisí aký  počet implantovaných vlasových všepov aplikujeme. Procedúra pri ktorej je napr. pacientovi implantovaných okolo 2500 – 3000 vlasových vštepov prebieha dva dni ( 1. Deň – Operácia, 2. Deň – Pooperačné vyšetrenie).

AKO DLHO TRVÁ ZOTAVENIE?

Po vybratí vlasových folikul z darcovskej oblasti vzniknú malinké jazvičky, ktoré sú po zahojení voľným okom prakticky neviditeľné. Po zákroku pacient nemá takmer žiadné pooperačné bolesti alebo nepophodlie. Zotavenie trvá zväčša okolo 7 dní. Aj po zákroku pacient nemá takmer žiadnu bolesť. Je však veľmi dôležité vyhnúť sa akémukoľvek dotyku na hlave, a taktiež aj nadmernému poteniu. Je potrebné zotrvať v kľude. Po zákroku pacienta oboznámime so špeciálnymi pokynmi ošetrovania pokožky a umývania vlasov, ktoré bude trvať pár dní po zákroku. Naše rady pacientovi urýchlia process hojenia.

AKO DLHO ZOTRVAJÚ IMPLANTOVANÉ VLASOVÉ FOLIKULY?

Implantované vlasové folikuly zotrvávajú doživotne. Počiatočné transplantované jednotky (folikuly) niekoľko týždňov po operácii najprv vypadnú, čo je úplne prirodzené, pretože hneď po ich vypadnutí sa obnovuje process rastu a pacient bude mať opäť zdravé a krásne vlasy.

Pooperačný proces

Je naozaj veľmi dôležité držať sa našimi pooperačnými inštrukciami, keďže pri každom pacientovi chceme dosiahnuť vždy tie najlepšie výsledky. Vaše transplantované vlasy sú vzácne. Preto musíte byť veľmi opatrní pri každom kroku ktorý budete robiť po operácii, po dobu prvých niekoľkých dní.

Tu si môžete prečítať čo sa deje po zákroku:

 • Po zákroku pacient nemá takmer žiadnu bolesť. Je však veľmi dôležité vyhnúť sa akémukoľvek dotyku na hlave, a taktiež aj poteniu prvých pár dní po zákroku. Pacient dostane lieky (proti bolesti a opuchu) a antibiotiká hneď po operácii s inštrukciou ako a kedy ich užívať.
 • Na druhý deň po zákroku odstránime obväz z dracovskej časti a pacientovi nasadíme špeciálnu čelenku okolo hlavy, ktorá bráni zostupu opuchnu do oblasti tváre.
 • Štvrtý deň po zákroku bude pacientov prvý deň keď si špeciálnou technikou a na základe našich špeciálnych inštrukcií umyje hlavu a vlasy. Pacient dostane špeciálny šampón a danou technikou takto počas prvých dvoch týždňov urýchlime process hojenia.
 • Vankúšik, ktorý je v tvare podkovy a používame ho počas transport v lietadle je veľmi dobrou a nami odporúčanouu alternatívou ako si zafixovať hlavu počas spánku počas prvých 10 – 14 dní a takto sa vyhnúť akémukoľvek kontaku kde boli umiestnené vlasové štepy (oblasti príjemcu).
 • FUE je minimálne invazívny zákrok na obnovu vlasov. Po zákroku pacient eviduje jemné začervenanie v prijímajúcej oblasti a darcovskej oblasti. To však zmizne v priebehu niekoľkých dní, v závislosti na tóne pleti a procesu hojenia jednotlivca.