Zvoľte druh zákroku

Výpočet vštepov

Barbush Hair Clinic Vám ponúka kalkulačku výpočtu vlasových štepov, umožňujúcu identifikovať kde a koľko implantovaných vlasov budete potrebovať.

Krok 1 – Presuňte posúvač na úsečke pod obrázkom doprava za účelom identifikovať požadovanú hustotu

Krok 2 – Na číselnej osi (1 až 7), ktorú je potrené vo vašom prípade zahustiť vlasovými štepmi označte klikom

 

 

Kalkulačka identifikuje predbežný počet vlasových štepov. Finálny počet vštepov vám bude zadefinovaný pri osobnej konzultácii v našej klinike.

Totally bald Appearance of fullness
Grafts
0
Hairs
0

Vaše odporúčanie je pripravené

Graft kalkulátor Vám výratal a indikoval požadovaný počet graftov/vlasov, ktoré je potrebné implantovať k dosiahnutiu čo najprirodzenej hustoty vlasov vo Vami zadefinovanej zóne. Finálny počet bude graftov Vám bude zadefinovaný pri osobnej konzultácii v našej klinike.

Hair transplantation is the primary solution to restore lost hair and ideally used in conjunction with hair retention medication which would require a consultation to establish suitability. SMP / ATP treatment can assist in increasing the appearance of density and a fuller head of hair as a non-surgical option.

Hair transplantation is the superior solution to restore lost hair and ideally used in conjunction with hair retention medication which would require a consultation to establish suitability. SMP / ATP treatment can assist in increasing the appearance of density and a fuller head of hair as a non-surgical option

The consultation will help identify the characteristics of your donor hair by our medical team, which is important to establish treatment objectives and create a surgical plan.

The consultation will help identify the characteristics of your donor hair by our medical team, which is important to establish treatment objectives and create a surgical plan. If you have wavy or curly hair we would like to examine the donor area in detail.

The consultation will help identify the characteristics of your donor hair by our medical team, which is important to establish treatment objectives and create a surgical plan.

The consultation will help identify the characteristics of your donor hair by our medical team, which is important to establish treatment objectives and create a surgical plan. If you have wavy or curly hair we would like to examine the donor area in detail.

The consultation will help identify the characteristics of your donor hair by our medical team, which is important to establish treatment objectives and create a surgical plan. If you have wavy or curly hair we would like to examine the donor area in detail.

Hair retention with possible use of hair loss medications and a personal consultation advised to prevent hair loss as much as possible and help improve your hair quality. Hair transplantation may be advised at this stage for lost volume or thinning. The non-surgical options like SMP and ATP can help assist in increasing the appearance of density and volume.

We may require a blood test to examine your health history to help identify the factors in your hair loss.

Hair transplantation is the primary option to restore lost hair and ideally used in conjunction with hair retention medication which would require a consultation to establish suitability. SMP / ATP treatment can assist in increasing the appearance of density and a fuller head of hair as a non-surgical option

We may require a blood test to examine your health history to help identify the factors in your hair loss.

Hair transplantation is the superior solution to restore lost hair and ideally used in conjunction with hair retention medication which would require a consultation to establish suitability. SMP / ATP treatment can assist in increasing the appearance of density and a fuller head of hair as a non-surgical option

We may require a blood test to examine your health history to help identify the factors in your hair loss.

The consultation will help identify the characteristics of your donor hair by our medical team, which is important to establish treatment objectives and create a surgical plan.

The consultation will help identify the characteristics of your donor hair by our medical team, which is important to establish treatment objectives and create a surgical plan. If you have wavy or curly hair we would like to examine the donor area in detail.

The consultation will help identify the characteristics of your donor hair by our medical team, which is important to establish treatment objectives and create a surgical plan.

The consultation will help identify the characteristics of your donor hair by our medical team, which is important to establish treatment objectives and create a surgical plan. If you have wavy or curly hair we would like to examine the donor area in detail.

The consultation will help identify the characteristics of your donor hair by our medical team, which is important to establish treatment objectives and create a surgical plan. If you have wavy or curly hair we would like to examine the donor area in detail.

Eyebrow transplantation may be advised at this stage for lost volume or thinning. The non-surgical options like SMP and ATP can help assist in increasing the appearance of density and volume.

We may require a blood test to examine your health history to help identify the factors in your hair loss.

Eyebrow transplantation may be advised at this stage for lost volume or thinning. The non-surgical options like SMP and ATP can help assist in increasing the appearance of density and volume.

We may require a blood test to examine your health history to help identify the factors in your hair loss.

Eyebrow transplantation may be advised at this stage for lost volume or thinning. The non-surgical options like SMP and ATP can help assist in increasing the appearance of density and volume.

We may require a blood test to examine your health history to help identify the factors in your hair loss.

The consultation will help identify the characteristics of your donor hair by our medical team, which is important to establish treatment objectives and create a surgical plan.

The consultation will help identify the characteristics of your donor hair by our medical team, which is important to establish treatment objectives and create a surgical plan. If you have wavy or curly hair we would like to examine the donor area in detail.

The consultation will help identify the characteristics of your donor hair by our medical team, which is important to establish treatment objectives and create a surgical plan

The consultation will help identify the characteristics of your donor hair by our medical team, which is important to establish treatment objectives and create a surgical plan. If you have wavy or curly hair we would like to examine the donor area in detail.

The consultation will help identify the characteristics of your donor hair by our medical team, which is important to establish treatment objectives and create a surgical plan. If you have wavy or curly hair we would like to examine the donor area in detail.